เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางรีสอร์ทจึงของดให้บริการชั่วคราว

John Doe